Salsa dans- en ballet school Voorhout
 

Reglement en privacybeleid

 • Ziekmelding/afwezigheid zo snel mogelijk doorgeven via whatsapp of email.
 • Lichamelijke klachten graag doorgeven aan de docent/instructeur voorafgaande aan  de les, zodat deze daar rekening mee kan houden.
 • We hebben boven- en onderburen. Graag daarom met zo min mogelijk geluidsoverlast 'De verdieping' binnenkomen en verlaten.....
 • Er worden af en toe foto's en video's gemaakt tijdens lessen en uitvoeringen. Op het inschrijfformulier of op een ander moment/manier zal gevraagd worden of je toestemming verleend voor gebruik op website/social media/promotiemateriaal.
 • Gebruik van lesmateriaal voor commerciële en diverse andere doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de docent/instructeur en eigenaar.
 • De eigenaar en dienstdoend personeel zijn niet voor verlies en/of beschadiging van goederen van een leerling, noch zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.Het lesjaar loopt van september t/m juni en bestaat uit 2 seizoen; september t/m januari en februari t/m juni.

Lesgeld is verschuldigd over de maanden september t/m juni. In de maanden juli en augustus is er geen contributie. Inschrijving loopt van rechtswege af op 30 juni. In september moet er altijd weer opnieuw ingeschreven worden.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les, dit is in de lesprijs meeberekend. Ziekte, vakantie e.d. tijdens lesweken geeft geen recht op restitutie/verrekening. Worden er vanuit de overheid maatregelen opgelegd waardoor er fysiek geen lessen mogelijk zijn, dan worden er lessen online gegeven of het lesgeld bevroren. Er vind geen restitutie plaats. 

De docent mag 1 maal per lesseizoen ziek zijn. Bij een 2e of opvolgende keren vindt er restitutie/verrekening plaats aan het einde van het seizoen.

Bij inschrijving wordt €10,00 aan inschrijvingskosten gerekend. De inschrijvingskosten blijven tot 6 maanden na uitschrijving geldig. Daarna moet u opnieuw inschrijfkosten betalen. 

Voor de eindshow in juni wordt eenmalig een bijdrage van €10,00 in rekening gebracht. dit graag in een envelop contant meenemen naar de les aan het begin van het lesjaar met de naam van de leerling erop geschreven.

Bij het niet tijdig betalen van de contributie wordt bij de 2e herinnering/aanmaning eenmalig €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Wil je opzeggen per 31 januari (einde seizoen 1)? Dan dient uw opzegging schriftelijk (email) binnen te zijn uiterlijk 31 december!!!   

Voor workshops en cursussen gelden andere (annulerings)voorwaarden. Check hiervoor onder 'tarieven'.


Privacybeleid

 VW Dance Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacayverklaring.

Contactgegevens:

 • info@vwdancestudio.com
 • +316 28086499

Mevr. H.I. Willaert is de Functionaris Gegevensbescherming van VW Dance Studio. Zij is te bereiken op bovenstaande contactgevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken: VW Dance Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze dienst/website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vwdancestudio.com.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen: 

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrief of promotiemateriaal.
 • Je te bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienst verlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
 • Verwerking van die persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.


VW Dance Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strict nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 1 jaar na opzegging of laatste cursus. 

VW Dance Studio verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
E-mailen
Bellen
Instagram